Ele­na SOARE, Iri­na CHIURCIU, Livia DAVID, Aure­lia BALAN, Cari­na DOBRE, Adi­na IORGA
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
Autor core­spon­dent: balan.aurelia @ managusamv.ro
Abstract: Prezen­tul  studiu evi­den­ti­aza  aspecte impor­tante refer­i­toare la pro­duc­erea si com­er­cializarea  sem­i­ntelor de floarea-soare­lui la niv­el mon­di­al, pen­tru perioa­da 2015–2020. In ved­erea realizarii prezen­tei lucrari au fost anal­iza­ti o serie de indi­ca­tori speci­fi­ci pen­tru sec­torul de pro­duc­ere si com­er­cializare a sem­i­ntelor de floarea-soare­lui, cum ar fi: suprafa­ta cul­ti­va­ta la niv­el mon­di­al cu floarea-soare­lui; pro­duc­tia de sem­i­nte de floarea-soare­lui real­iza­ta pe plan mon­di­al; pro­duc­tia medie la hec­tar de floarea-soare­lui; impor­turile si expor­turile mon­di­ale de sem­i­nte de floarea-soare­lui. Floarea-soare­lui o gasim  cul­ti­va­ta pe toate con­ti­nen­tele, dar pe suprafete diferite. Europa este lid­erul clasa­men­tu­lui la niv­el con­ti­nen­tal, in ceea ce priveste pe de o parte, suprafetele cul­ti­vate cu floarea-soare­lui, pe de alta parte, pro­duc­tia obt­in­u­ta de sem­i­nte de floarea-soare­lui. Sem­i­ntele de floarea-soare­lui prez­in­ta o serie de intre­buin­tari, fapt care o plaseaza in zona celor mai impor­tante cul­turi de oleagi­noase.  In prezent,  la niv­el mon­di­al se acor­da o impor­tan­ta deosebi­ta, pro­duc­erii si com­er­cializarii sem­i­ntelor de floarea-soare­lui. Datele sta­tis­tice prezen­tate si anal­izate in studiu au fost pre­lu­ate de pe site-ul FAOSTAT.
Cuvinte cheie: suprafete, pro­duc­tie medie, import, export
Clasi­fi­care JEL: Q11, Q13, Q17


Recommended Articles